ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน

อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น3 ถนน ราชดำเนินนอก แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-2821895 , 02-2826328
E-mail : pattana_nfe@hotmail.com
Facebook : facebook.com/nfepattana/