Call Us

0-2282-6091

Email Us

pattanaedu.nfe@gmail.comจำนวนหลักสูตรแบ่งตามรายภาค


ภาคเหนือ

7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

ภาคตะวันออก

1

ภาคกลาง

2

ภาคใต้

2พนักงานต้อนรับ

กลุ่มอาชีพ พาณิชยกรรมและบริการ

ผู้เขียน : กศน.อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี
เรียนรู้เพิ่มเติม ดูคลิปทั้งหมด

Course

หลักสูตรแนะนำ