ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

สำนักงาน กศน. เดินหน้าจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 256

         นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นำทีมสร้างระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ร่วมกับบุคลากรกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และโปรแกรมเมอร์บุคลากรจากสำนักงาน กศน.ส่วนภูมิภาค ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และออกแบบสร้างระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมทองอยู่ แก้วไทรฮะ ชั้น 3 สำนักงาน กศน.


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ