ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 304

สำนักงาน กศน. จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน.

            นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นายปรเมศร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มเป้าหมายการอบรมหลักสูตรเป็นบุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

#กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ