ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมดิจิทัล (Digital Life and Social Education)

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 264

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมดิจิทัล (Digital Life and Social Education) ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.  โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดและบุคลากรในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ