ภาษาไทย
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

โปรแกรม ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 5 ธันวาคม 2562

 • ประเภท ข่าวประกาศ   เข้าชม 2,157

 • รายละเอียด

  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่มีรหัสรายวิชา 9 หลัก 

  1. สถานศึกษาต้องติดตั้งโปรแกรม ITW51 2.0 (รุ่นวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป)  (https://drive.google.com/file/d/1WWP4OCNYTfLNswdk0Hcbt0vNE9wIqSZ-/view?usp=sharing)

  2. สถานศึกษาต้องดำเนินการเพิ่มรายวิชาในโปรแกรม ITW51 2.0 

  3. สถานศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรหัสรายวิชา 9 หลักเป็นรายบุคคล

  หมายเหตุ ลงทะเบียนรายวิชาที่มีรหัสรายวิชา 9 หลัก ยังไม่รองรับการลงทะเบียนแบบแผนการเรียน โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม

  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  เบอร์โทร 02-282-6091