ภาษาไทย
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย
 • 2565-01-10 | 17
สำนักงาน กศน.พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 , 10-13 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
 • 2564-12-20 | 95
สำนักงาน กศน.จับมือ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ลุย UP SKILL ปั้นครูต้นแบบตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 17, 20-24 ธ.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
 • 2564-12-03 | 135
สำนักงาน กศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพมหานคร
 • 2564-11-04 | 191
สำนักงาน กศน.เดินหน้าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารับปีงบประมาณ 2565 อบรม “หลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2564
 • 2564-09-27 | 566
สำนักงาน กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2564
 • 2564-09-15 | 899
การประชุมเชิงปฏิบัติการอัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพิภพ กาญจนะ ชั้น 2 สำนักงาน กศน. 
 • 2564-08-30 | 410
กศน.เปิดตัวหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re – Skill และ Up – Skill ตอบโจทย์คนว่างงาน
 • 2564-07-06 | 379
เทปแรกกับ " อาชีพอินเทรนด์" ตามนโยบาย Quick win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง)
 • 2564-06-22 | 553
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill วันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
 • 2564-06-16 | 761
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช. เทียนทอง) ในการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วน (Quick Win)
 • 2564-06-15 | 558
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2564-04-07 | 541
การประชุมการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (www.nfe.go.th/pattana) ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน. ชั้น 6
 • 2564-03-29 | 795
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปิกนิก กรุงเทพฯ
 • 2564-03-24 | 461
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมคณะทำงานกลุ่มพัฒน์ ฯ
 • 2564-03-15 | 562
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15 – 19 มี.ค. 64 ที่โรงแรมเดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพฯ
 • 2564-03-02 | 424
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์กรอบสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียนและยกร่างโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปิกนิก รางน้ำ กรุงเทพฯ
 • 2564-02-22 | 835
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาอาชีพออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
 • 2564-01-28 | 784
เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
1